THE LEGEND -SLIDE

The Legend

The Legend

Juni 20, 2009

THE LEGEND II - PADAN

PADAN (TEMAN SEIKRAR, TEMAN SEJANJI)
Dalam masyarakat Batak, sering terjadi ikrar antara suatu marga dengan marga lainnya. Ikrar tersebut pada mulanya terjadi antara satu keluarga dengan keluarga lainnya atau antara sekelompok keluarga dengan sekelompok keluarga lainnya yang marganya berbeda. Mereka berikrar akan memegang teguh janji tersebut serta memesankan kepada keturunan masing-masing untuk tetap diingat, dipatuhi, dan dilaksanakan dengan setia. Walaupun berlainan marga, tetapi dalam setiap marga pada umumnya ditetapkan ikatan, agar kedua belah pihak yang berikrar itu saling menganggap sebagai dongan sabutuha (teman semarga).

Konsekuensinya adalah bahwa setiap pihak yang berikrar wajib menganggap putra dan putri dari teman ikrarnya sebagai putra dan putrinya sendiri. Kadang-kadang ikatan kekeluargaan karena ikrar atau padan lebih erat daripada ikatan kekeluargaan karena marga. Karena ada perumpamaan Batak mengatakan sebagai berikut:
Togu urat ni bulu,
toguan urat ni padang
Togu nidok ni uhum
toguan nidok ni padan

Bulan na so boi ubahon
Padan na so boi osehon

Kita mencoba untuk membagi 2 jenis padan ini, yakni sebagai berikut:
1.Marga yang masih mempertahankan ruhut Bongbong
2.Padan antar yang berlainan marga
3. Padan antar sesama satu keturunan (Sorba Di Banua) tapi telah berlainan marga

Masing-masing padan tersebut mempunyai riwayat tersendiri. Di sini kita hanya memberi daftar (list) marga-marga yang salin berkaitan tersebut. Seperti yang kita ketahui secara umum bahwa marga-marga besar terbagi menjadi 5 besar marga yakni :
1. Marga Borbor Marsada (Gabungan marga Raja Borbor dengan Limbong, Sagala Malau)
2. Marga Lontung

3. Marga Ambaton (Lebih populer dengan sebutan Parna)

4. Marga Nai rasaon

5. Marga Nai Suanon (Lebih populer dengan sebutan Sorba di Banua)

1.Marga yang masih mempertahankan Ruhut Bongbong
1.1 Marga-marga dalam ikatan Borbor Marsada
1.2 Marga-marga Parna (+/- antara65-67 marga)
1.3 Sinaga Pande-Situmorang Pande-Pandiangan Pande (Lontung)
1.4 Sinaga Suhut Ni Huta-Situmorang Suhut Ni Huta (Lontung)
1.5 Pakpahan Lumban Bosi-Sitinjak (Lontung)
1.6 Nainggolan-Siregar (Lontung)
1.7 Marga-marga keturunan Sonak Malela (Sorba Di Banua)
1.8 ....................?

2. Padan yang berlainan marga
2.1 Sitorus (Nai Rasaon)-Hutajulu,Hutahaean,Aruan (Sorba di Banua)
2.2 Sitorus Pane (Nai Rasaon)-Nababan(Sorba di Banua)
2.3 Sitorus Boltok (Nai Rasaon)-Silaban (Sorba Di Banua)
2.4 Manurung (Nai Rasaon)-Simamora(Sorba Di Banua)
2.5 Manurung (Nai Rasaon)-Huta Barat (Sorba Di Banua)
2.6 Butar-butar (Nai Rasaon)-Manalu (Sorba Di Banua)

3.Padan antar sesama satu keturunan (Sorba Di Banua) tapi telah berlainan marga


3.1 Tampubolon-Sitompul
3.2 Tampubolon-Silalahi
3.3 Panjaitan-Sibuea
3.4 Panjaitan-Sinambela,Manullang
3.5 Sitindaon, Naibaho-Sihombing Lumban Toruan
3.6 Sihotang-Marbun
3.7 Purba-Marbun Lumban Batu
3.8 Manalu-Marbun Banjar Nahor
3.9 Huta Barat-Silaban

1 komentar:

  1. wiiihhhh jadi ngerti donk gw mana boru2 yang harus gw deketin....

    BalasHapus